Kontrola vlhkosti
plochých střech

levnější  je se o zatékání
dozvědět dopředu
Volejte, pište ...


Vlhkostní mapa

jeden obrázek co řekne
více než 1000 slov
zjistit více ...

Lidské oči
doplněné technikou

technika nic nepřehlédne,
to je naše jistota
jak to probíhá ...

Kontrola  vlhkosti  plochých  střech
metodou  impedanční  defektoskopie

Každý, kdo se již jednou v životě setkal se zatékání vody do střechy, se již jistě poučil z poměrně složitého procesu odstraňování dopadů pronikání vlhkosti pod svrchní izolační vrstvu.

V důsledku svých zkušeností pak vždy raději volí aktivní preventivní kontrolu před pasivním čekáním na zjistění havarijního stavu. Jedním z nejvhodnějších postupů aktivní prevence je použití metody impedanční defektoskopie.

Výhody  metody  impedanční  defektoskopie

  • nenarušuje povrchovou izolaci = je to povrchově nedestruktivní metoda
  • využívá přesné strojové zpracování, které eliminuje možnost přehlédnutí
  • poskytuje jasný technický výstup v podobě vlhkostní mapy dané ploché střechy

Co  je  to  impedanční  defektoskopie

Impedanční defektoskopie je poměrně nová technická metoda. Přestože využívá pouze základní fyzikální zákonitosti, tak do nedávna nebyly k dispozici přístroje pomocí je možné zajistit stanovení stavu vlhkosti materiálů pod svrchní izolační vrstvou bez nutnosti narušení stávajícího povrchu. Jedná se tedy o nedestruktivní způsob zjišťování vlhkosti ve většinou běžně nepřístupných místech.

V podstatě je s pomocí specializovaného přístroje měřen odpor vznikající při průchodu střídavého elektrického proudu určitého nízkofrekvenčního signálu mezi elektrodami umístěnými na spodní straně přístroje.

Přenášený nízkofrekvenční signál je schopen proniknout, v závislosti na typu povrchového podkladu a izolace (= v závislosti na objemové hmotnosti materiálu), až do hloubky 10 centimetrů.

S pomocí moderní techniky je tak možné impedanční defektoskopií získat přesné strojově zpracované výsledky, které je možné následně objektivně a dokumentovaně vyhodnotit. A při opakovaných měřeních je možné je i vzájemně porovnávat.

Další informace získáte v části průběh kontroly vlhkosti.

Pro bližší podrobnosti nás kontaktujte.

 

Ukázky  z  průběhu  prácí

  • Náhled fotky z realizací
  • Náhled fotky z realizací
  • Náhled fotky z realizací
  • Náhled fotky z realizací
Náhled fotky z realizací
Specializovaný přístroj Tramex při kontrole vlhkosti ploché střechy