Vlhkostní  mapa  ploché  střechy  objektu
vytvořená  s  pomocí  metody  impedanční
defektoskopie

Vlhkostní mapa je logickým a v podstatě i očekávaným výstupem vycházejícím z důkladného a systematického (většinou celoplošného) prověřování ploché střechy s pomocí metody impedanční defektoskopie.

Díky specializovanému přístroji je možné efektivně nasbírat data a následně je převést na "papír". Vytvoříme tak pro klienta velmi přehlednou, srozumitelnou a o vlhkostním stavu střechy vypovídající dokument = vlhkostní mapa.

Na základě vlhkostní mapy je pak možné plochou střechu rozdělit do oblastí s rozdílnou naměřenou hodnotou relativní vlhkosti. Z mapy jsou na první pohled patrná místa, která jsou a nejsou s rizikem výskytu zdroje zatékání.

Samozřejmě, že již při samotném systematickém sběru dat se v oblasti s vyšším výskytem vlhkosti provádí bedlivé vizuální prohlídka s cílem odhalit potenciálního původce zvýšené vlhkosti, tj. zdroj zatékání.

Většinou platí "pravidlo", že se vlhkost v povrchových vrstvách izolace či jiných vrstvách zvyšuje směrem ke zdroji. Proto s pomocí specializované techniky nebývá až tak obtížné zdroj zatékání odhalit jako v případě provádění pouhé lidské vizuální kontroly.

K vlhkostní mapě, coby hlavnímu výstupu z provedené kontroly ploché střechy metodou impedanční defektosopie, klientům samozřejmě dodáváme i zápis. Tedy dokument, ve kterém jsou jednotlivá místa označená na vlhkostní mapě, rozepsána a doplněna i o fotodokumentaci přímo z míst, kde se problém vyskytuje.

 

Ukázky  vlhkostních  map

  • Náhled fotky z realizací
  • Náhled fotky z realizací
  • Náhled fotky z realizací
  • Náhled fotky z realizací
Náhled fotky z realizací
Vlhkostní mapa ploché střechy - ve výřezu je zobrazen detail