Průběh  kontroly  vlhkosti  plochých  střech
metodou  impedanční  defektoskopie

Ačkoliv název metody zní neuvěřitelně složitě, tak to nic složitého není, pokud máte to správné (=specializované a tedy i příslušné drahé) vybavení.

Průběh kontroly vlhkosti ve zkratce

 • 1.) Dáte nám vědět, že máte zájem o provedení kontroly.
 • 2.) Na místě si s vámi projdeme prostory, kde má být kontrola provedena.
 • 3.) Obdržíme od vás technické podklady, které se dané ploché střechy týkají.
 • 4.) V domluvený termín (v závislosti na počasí) provedeme kontrolu.
 • 5.) Připravíme výstup v podobě podrobné zprávy včetně vlhkostní mapy.
 • 6.) Vyúčtujeme vám svoje služby.
 • 7.) V případě zájmu zajistíme nápravu zjištěných skutečností.

Průběh samotného fyzického provádění kontroly vlhkosti

V případě způsobilosti dané ploché střechy k provedení kontroly metodou impedanční defektoskopie je v dohodnutý termín provedena takzvaná analytická impedanční defektoskopie.

Za způsobilou se střecha, laicky řečeno, považuje tehdy, když v průběhu posledních 24 hodin nepršelo, nebyla silná ranní rosa/mlha, atd. Tj. pokud je povrch střechy relativně suchý a povětrnostní podmínky svým momentálním působením neovlivňují prováděnou práci.

Samotný průběh analytické kontroly povrchu je v podstatě nudnou systematickou prací se specializovanou technikou, kdy je postupně procházen překryvným způsobem celý povrch ploché střechy, při kterém přístroj neustále vyhodnocuje střídavé elektrické pole pronikající do hloubky zhruba 6-10 cm podle typu materiálu (u betonu je to např. jen cca 2 cm) a na základě výsledku zobrazuje na displeji okamžitě naměřené hodnoty + si tyto hodnoty ukládá pro pozdější využití ve výstupní dokumentaci (viz. vlhkostní mapa)

Z výše uvedeného je zřejmé, že povrch střechy je možné kontrolovat takto i vícekrát a získat při tom porovnatelná data. Je tedy možné vyhodnotit i působení času.

V místě zjištění zvýšené naměřené vlhkosti provádíme pečlivé ohledání místa s cílem lokalizovat zdroj zvýšené vlhkosti. Veškeré takto zjištěná místa fotograficky dokumentujeme.

Po ukončení systematické analytické práce na střeše následuje adminstrativní část, kdy jsou data z přístroje, poznámky pořízené obsluhou a fotodokumentace shrnuty do zápisu a do vlhkostní mapy. Vlhkostní mapa samozřejmě vychází z dokumentace, kterou nám dodal klienta a do které doplňujeme získaná data.

Zápis a vlhkostní mapa jsou oficiální výstupní dokumenty, které pak předáváme klientovi.

Požadavky na nutné k uskutečnění kontroly vlhkosti ploché střechy

Technické požadavky na objednatele

Před zahájením kontroly vlhkosti metodou impedační defektoskopie je potřeba, aby objednatel/investor nám dodal půdorys střešního pláště v elektronické podobě. Na základě tohoto podkladu je pak ve finále výstupní vlhkostní mapa, kde je půdorys doplněn o zjištěné informace.

Požadavky na povrch hydroizolace střešního plášte

Impedanční defektoskopii nelze provádět:

 • na hydroizolacích s vodivým povrchem - např. u hydroizolace s hliníkovou vložkou
 • přes zátěžovou či krycí vrstvu hydroizolace - např. přes kačírek, substrát, betonovou dlažbu, atd.

Nároky na klimatické podmínky
(před a při samotném prováděním kontroly vlhkosti)

Impedanční defektoskopii nelze provádět pokud:

 • teplota vnějšího prostředí klesne pod +4°C.
 • se minimálně 12 hodin před zahájením objevuje jakákoliv srážková činnost či vzdušná vlhkost (např. déšť, mlha, rosa, atd.)
 • se v době průběhu objeví jakákoliv srážková činnost či vzdušná vlhokost
.
 

Ukázky  z  průběhu  prácí

 • Náhled fotky z realizací
 • Náhled fotky z realizací
 • Náhled fotky z realizací
 • Náhled fotky z realizací
Náhled fotky z realizací
Specializovaný přístroj Tramex při kontrole vlhkosti ploché střechy