Ceník  kontroly  vlhkosti  plochých  střech
metodou  impedanční  defektoskopie

Výsledná cena vždy musí zohlednit specifika každého konkrétního případu dané kontroly vlhkosti ploché střechy. Z tohoto důvodu zde bohužel nedokážeme jednoznačně uvést cenu např. za 1 m2 či jiný měřitelný celek.

Zcela chápeme Vaši potřebu mít alespoň rámcovou představu o ceně. Máme to tak stejně a proto, když nás budete kontaktovat a dodáte nám níže uvedené základní informace, tak Vám (většinou) do 3 pracovních dní vyhotovíme ZDARMA nabídku s přesnou cenou.

Potřeby pro stanovení ceny zakázky

Základem je vždy splnění nezbytně nutných podmínek uvedených v části Průběh prací.

Tři základní faktory, které ovlivňují výslednou cenu:

  • celková velikost kontrolované plochy v m2
  • množství a struktura objektů určených ke kontrole
  • dojezdová vzdálenost daného objektu / daných objektů

Vysvětlení jak základní faktory ovlivňují výslednou cenu

Níže uvádíme důvody, proč je potřeba pro každou zakázku provést individální nacenění (provádíme zcela ZDARMA a nezávazně) a nelze dopředu paušálně uvádět jakoukoliv jednotkovou cenu.

Celková velikost kontrolované plochy v m2

V lidských silách je za den možné pozorně a detailně zkontrolovat jen uřčité limitované množství m2 plochých střech. Z tohoto důvodu je leckdy při větším množství plochy potřeba přijet na kontrolu objektu/objektů i vícekrát. Větší množství plochy poté ovlivňuje též objem následně zpracovávaných dat, které se v lidsky srozumitelné podobě (spolu s vlhkostní mapou) na závěr vždy předává jako závěrečný výstup zákazníkovi.

Množství a struktura objektů určených ke kontrole

Někteří zákazníci mají jeden a někteří mají i více objektů. Každý objekt je jiný, některé mají velmi rozdílné struktury plochy, např. malé kousky střech v rozdílných výškách, atd. Objekty ke kontrole vlhkosti mohou být umístěny u sebe i celorepublikově rozmístěné.

Dojezdová vzdálenost

Z výše uvedených bodů vyplývá zcela logicky, že vzdálenost kontrolovaného objektu či všech kontrolovaných objektů v souvislosti s jejich velikostí způsobují dopředu neodhadnutelný nezbytně nutný počet cest = tedy celkovou dojezdovou vzdálenost.

V případě dotazu mě neváhejte kontaktovat.
 

Ukázky  z  průběhu  prácí

  • Náhled fotky z realizací
  • Náhled fotky z realizací
  • Náhled fotky z realizací
  • Náhled fotky z realizací
Náhled fotky z realizací
Vyhodnocení stavu vlhkosti v plášti ploché střechy